You are currently viewing רכשתי דירה – האם אני צריך לשלם עליה מס רכישה?

רכשתי דירה – האם אני צריך לשלם עליה מס רכישה?

מס רכישה הוא מס אותו משלמים לרשויות המיסים כאשר רוכשים זכות במקרקעין. זכות במקרקעין הכוונה היא להעברה או רכישה של דירה או נכס כלשהו על שמכם ולבעלות שלכם. במקרה כזה יהיה עליכם, על פי חוק, לדווח לרשויות המיסים על הבעלות החדשה שלכם. במקרים מסוימים יש פטור ממס רכישה, כמו למשל בדירה ראשונה למגורים.

כאשר מדובר בדירה להשקעה או בנכס אחר תהיו צריכים לשלם מס רכישה בשיעור קבוע או מדורג על פי הקבוע בחוק. חשוב מאוד לבצע את בדיקת סך המס שאתם צריכים לשלם עוד בטרם רכישת הנכס ואפילו בטרם חתימה על ההסכם אתו. זאת כדי שתוכלו להעריך את סך ההוצאות שלכם כולל ההוצאות הנלוות (ומס הרכישה ביניהם). כמו כן תוכלו לבדוק אם אתם זכאים לפטור מלא או חלקי ממס רכישה. לבסוף, תוכלו להעביר בעלות של נכס על שמכם רק בהנחה שאין לכם חוב במס הרכישה.

ההצהרה על העברת בעלות הנכס

כל אדם הרוכש זכות במקרקעין מחויב להגיש הצהרה לרשות מיסוי מקרקעים אודות הרכישה. מלבד העובדה שמדובר בטפסים חשובים להשלמת תהליך העברת הבעלות הרי שחובה גם להצהיר על הנכס החדש שלהם למען תשלום מס רכישה לרשויות המיסים. בדרך כלל הטופס שתצטרכו להגיש יהיה טופס 7000 או 7000/ב לנכסים שנרכשו מיזם, קבלן או אדם פרטי בהתאם לסיווג שלהם או טופס 7002 במידה ומדובר בנכס או זכות מקרקעין שאיננה קשורה לנכסים שמצהירים עליהם בטופס 7000. עורך דין המייצג את צד הרוכש יוכל להצהיר על הנכס עבור הלקוח גם כן. בין הפרטים שתכללו בהצהרה: פרטי הנכס, פרטי העסקה, פרטי המוכר והרוכש, סך התמורה עבור הנכס, תאריך רכישה, תאריך העברת בעלות, סך מס הרכישה, טפסים ייעודיים להצגה במידה ויש זכאות לפטור מלא או חלקי של מס רכישה.

איך עובד תשלום מס הרכישה וכמה זמן יש לי לשלם?

על פי החוק יש לכם 60 ימים מתאריך העסקה כדי לשלם את מס הרכישה. 60 הימים נספרים החל מתאריך החתימה על החוזה, חתימה על זיכרון דברים או יום התשלום הראשון עבור הנכס – המוקדם ביותר מבניהם. את מס הרכישה ניתן לשלם במשרד מיסוי מקרקעין במהלך שעות הפעילות. ניתן לשלם באמצעות בנק הדואר באמצעות שובר מודפס מקורי. ניתן לשלם באמצעות שובר התשלום שנשלח בדואר – בכל סניפי הבנק. ניתן לשלם באתר רשות המיסים בצורה מקוונת וכן ניתן לשלם באמצעות מערכת המייצגים של מיסוי המקרקעין דרך עורך הדין שלכם.

כיצד מחושב מס הרכישה?

מס הרכישה מחושב לפי סוג הנכס. כל הנכסים שאינם מהווים דירת מגורים יהיו בעלי מס רכישה קבוע של 6% משווי הנכס. כאשר מדובר על דירה למגורים חישוב המס יהיה בצורה מדורגת. רכישת דירה ראשונה עד סכום של 1.744 מיליון ₪ המיועד למגורים – תהיה פטורה ממס רכישה. מעל סכום זה ישלם הרוכש בין 3.5% ל10% מס רכישה בהתאם לשווי הנכס ולמדרגות המס בטווחי שווי אלו. כאשר מדובר בדירה שנייה (דהיינו דירה להשקעה) או יותר, ישלם הרוכש 5% מס רכישה לדירה עד 1.292 מיליון ₪ 6% לדירה בין סכום זה ל3.87 מיליון שקלים וכך הלאה במדרגות עד 10% מס רכישה על דירה שנייה או יותר בשווי של 17.794 מיליון שח או יותר.

משרד עורכי הדין עמית ורד מתמחה בתחום המיסוי והמקרקעין. המשרד מייצג יזמים ומשקיעים רבים ומלווה אותם בתהליך רכישת הנכס, החל משלבי ההסכם הראשוניים ועד לחתימה על ההסכם, ליווי בעת תשלום המיסים וההוצאות הנלוות ועד קבלת המפתח והשלמת העברת הבעלות. צרו קשר באתר או בטלפון לפרטים נוספים וקביעת פגישה.